Làm mát nhà xưởng Dệt may, may mặc, phụ kiện ngành may tại thủ phủ Nam Định Hà Nam

Nam Định là một trong những trung tâm lớn nhất cả nước về phát triển ngành dệt may, may mặc, phụ kiện ngành may, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đó. Hàng năm với chính sách thu hút đầu tư, tỉnh Nam Định đã và đang là địa điểm vàng để các chủ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đầu tư mới, mở rộng phát triển ngành dệt may, may mặc, phụ kiện ngành may. Khu công nghiệp Bảo Minh Nam Định, Khu công nghiệp Rạng Đông Nam Định, Xuân Trường, Hải Hậu, Thành Phố Nam Định....đây đang là địa điểm thu hút lớn các nhà đầu tư trong dệt may, may mặc....Thông gió làm mát, điều hòa không khí nhà xưởng là một trong những hạng mục không thể thiếu trong sự phát triển, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

VTEC-ASIA hiện đã và đang đồng hành nhiều dự án thông gió làm mát nhà xưởng cooling pad, điều hòa không khí Trane, Daikin...cho các tập đoàn, công ty dệt may, may mặc lớn như sau:

1. Công ty Smart Shirt Hải Hậu: Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng cooling pad.

2. Công ty Smart Shirt Xuân Trường: Điều hòa làm mát không khí âm trần nối ống gió Trane, làm mát nhà xưởng cooling pad quạt thông gió công nghiệp

3. Công ty Kiara Trực Ninh, Nam Định: Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng cooling pad, đây là công ty của Ấn Độ.

4. Công ty Denim: Thành phố Nam Định chuyên về sản xuất may mặc, dệt may: Hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng bằng cooling pad

5. Công ty Dream Nam Định: Sản xuất đồ chơi nhựa cho trẻ em: Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm làm mát cooling pad....