LĨNH VỰC THI CÔNG

Hệ thống Điện năng lượng mặt trời

Hệ thống điện năng lượng mặt trời là hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời thu năng lượng từ mặt trời rồi từ đó qua các thiết bị bộ hòa lưới để tạo thành điện năng sử dụng.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ được các bên thi công tính toán một cách kỹ lưỡng vị trí, để từ đó thu hút được tối đa năng lượng từ mặt trời.

Hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng phù hợp với mọi loại hình: Từ các nhà dân cho đến các công trình nhà xưởng công nghiệp, khu trang trại….

Dự án

Liên quan