KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ THÍ NGHIỆM NỀN MÓNG

Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn

Đối với thí nghiệm nén tĩnh kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, FECON đã nghiên cứu và sử dụng phương pháp nén tĩnh kết hợp lắp đặt sensor để đo biến dạng bê tông dọc thân cọc. Đây là một công nghệ mới với các ưu điểm chính như:

  • Đo được sức kháng ma sát thành cọc, đo được sức kháng mũi cọc
  • Kết quả đo có độ chính xác cao, kết quả tin cậy
  • Kết quả được Tư vấn thiết kế sử dụng để tính toán lại chiều dài cọc tối ưu

Công nghệ mới này đã được áp dụng cho các công trình xây dựng từ 30 đến 70 tầng, chứng tỏ tính ưu việt và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về độ tin cậy của số liệu thí nghiệm và hiệu quả áp dụng của phương pháp.

Dự án

Liên quan